Historia

1930-talet
Huset byggdes och fram till och med 1950-talet fungerade fastigheten som ålderdomshem i Länna och efter hand hela dåvarande Roslags-Länna kommun. Kommunen bildades vid kommunreformen 1952 som storkommun (enligt dåtida terminologi) genom sammanläggning av Länna, Riala och Roslags-Kulla.

1940-50-talet


Boende och personal 1950-talet

Kaffe i det fria. Hönshuset i bakgrunden (numera förråd/garage).

1957
Det nya äldreboendet, Rosenlundsgården, stod färdigt och det gamla ålderdomshemmets boende och personal flyttade över till de nya och moderna lokalerna.

1967
Roslags-Kulla församling överfördes till Österåkers kommun.

1971
Roslags-Länna kommun gick upp i Norrtälje kommun.

1970-80-talet
Bergshamra bibliotek och Posten använde lokaler i huset. Vävstugan fanns i källaren. Bostadsområdena invid gamla ålderdomshemmet växte fram successivt med både villor och lägenheter.

1990
Det gamla ålderdomshemmet skulle rivas eller säljas. Bygden behövde en samlingslokal – ett allaktivitetshus. Idén om en bygdegård väcktes och Bergshamra bygdegårdsförening bildades med stor medverkan bl a av pionjärerna Torgny Hygins, Günter Larsson, Åke Jansson, Maud Eriksson, Helen Rådbrink, Bibi Lännevall, Gun Larsson, Mats Thillman och Christina Dehnisch.
 

1991
Bygdegårdsföreningen tecknade nyttjanderättsavtal med Norrtälje kommun för 25-årsperioden 1991-2015. Vävstugan kunde flytta från källarvåningen till nyrestaurerade rum på övervåningen.

1993
Samlingslokalen invigdes. Entrévåningen handikappanpassad.

1995
Köket har byggts om och blivit större. En utställning i bygdegården med bilder från gamla tider ledde till en studiecirkel om gamla Bergshamra.

1996
Arbetet med köket fortsätter, diskmaskin på plats.

2000
Studiecirkeln utmynnar i boken ”Så minns vi gamla tider i Bergshamra och Hästängen”.

2006
Det mindre rummet på entréplanet hyrs ut till Bergshamra frisörsalong.

2008
Posten har lämnat sina lokaler i bygdegårdens källarplan och frisörsalongen flyttar ned. Hantverkar´n hyr lilla lokalen på entréplanet.
En luft-vattenvärmepump installeras och den gamla oljepannan kastas ut.

2009
Nya anslagstavlor vid bygdegården samt vid vägen.
Toaletten och ett mindre rum på plan 2 renoverat.

2010
Kommunen indikerade att man inte ville behålla fastigheter som inte tillhörde ”kärnverksamheten”. Vi kände osäkerhet inför framtiden med endast 5 år kvar på nyttjanderättsavtalet. Föreningen förhandlade med kommunen om övertagande av fastigheten.

2011
Föreningen får lagfart på fastigheten.

2012
Projektet ”BG-lyftet” genomfördes under ledning av Tommy Richardson. Värmesystemet med luft-vattenvärmepump visade sig otillräckligt under kalla vinterdagar och det hände att temperaturen gick under 10 grader inomhus. Efter många turer lyckades vi få bidrag, som gjorde det möjligt att installera bergvärme. I projektet ingick också utökad konferensutrustning med trådlöst bredband och dataprojektor samt ett ungdomsrum i souterrängplanet. Åtgärderna frestade ändå hårt på föreningens ekonomi.


Borrning för bergvärmen.


Installationer i pannrum.

2013
Vi hade länge haft problem med dräneringen runt huset. Under hösten grävdes hela grundmuren fram och isolerades och nya dagvatten- och  dräneringsledningar installerades. Återigen är det ebb i kassan…….

2014
Ett snickarrum/verkstad i souterrängplanet iordningställdes av Tommy Richardson.

2015
Asfaltering av gården, inredning av uthyrningsförråd i hönshuset.

2017
Målning utvändigt av hela huset inkl fönster, räcken och stegar.

2019-20
Renovering av köket, nytt golv, målning, nya armaturer, delvis ny inredning och maskiner. Separat städskåp i hallen (får ej finnas i kök).


Före

Under

Efter


Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se