Uthyrningsvillkor

Villkor för uthyrning av lokaler i Bergshamra bygdegård

ORDNINGSREGLER:

 • Hyrestagaren måste vara 18 år vid hyrtillfället.
 • Högst 100 personer får enligt brandskyddsregler vistas samtidigt i stora salen.
 • Vid sittande dukning/servering tillåts max 80 personer.
 • Det åligger den som hyr lokalen att ansvara för att gästerna inte uppträder störande för de omkringboende.
 • Bilar ska parkeras på anvisade platser inom bygdegårdens område.
 • Innehåll i lådor och skåp tillhör bygdegården.
 • Sönderslaget eller förkommet glas, porslin, bestick eller andra föremål ska anmälas till uthyraren och ersättning kommer att begäras.

STÄDNING:

 • Köksbänkar ska torkas av och all disk ställas in på angivna platser.
 • Toalett och tvättställ ska rengöras.
 • Golven ska alltid dammsugas och vid behov vattentorkas.

ÖVRIGA VILLKOR:

 • Hyresgästen ansvarar för att återlämna lokalen i uthyrt skick.
 • Hyresgästen ansvarar för skador orsakade av hyresgästens besökare. Allt som skadas, försvinner eller kostar hyresvärden extra pengar efter uthyrningstillfället bekostas av hyresgästen. Dit hör skadad utrustning, golv eller inredning, kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning med mera
 • Vid utebliven städning debiteras hyresgästen 500:-.
 • Hyresvärden ansvarar för snöskottning och halkbekämpning.
 • Hyresgästen ansvarar för att påtala eventuella skaderisker och felanmäla vid behov. Hyresvärden ansvarar för att avhjälpa bristerna i möjligaste mån.
 • När man hyr hos oss får hyresgästen intyga att denne respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Man är som hyresgäst skyldig att sanningsenligt uppge verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet utan att betala tillbaka eventuellt gjorda förskottsbetalningar.

 OBS! I LOKALERNA GÄLLER RÖKFÖRBUD.

OBS! Material av pyroteknisk karaktär (smällare, raketer) får inte användas vid bygdegården. Marschaller ska ställas på asfalten eller i avsedda hållare och inte på trätrappan.

Fullständiga hyresvillkor återfinns i mallen av hyreskontraktet.

Bokningsavtal Mall Kopia

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se