Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse och funktionärer inom Bergshamra bygdegårdsförening

Bergshamra bygdegårdsförening har verksamhetsår = kalenderår. Årsmöte hålls i februari och i praktiken löper mandatperioderna t. o. m. årsmötet året därpå. T. ex om någon väljs på två år vid årsmötet 2020 så gäller mandatet perioden februari 2020 – februari 2022.

Ordförande samt fastighets- och bokningsansvarig (Mandatperiod 2020)

Åsa Starck

0176-26 10 08

073-404 19 72

asa.starck2014@gmail.com

Kassör (mandatperiod 2020-2021)

Karolina Kaplan

073-9316532

karolina@duvinner.nu

Sekreterare (Mandatperiod 2019-2020)

Marita Jeansson

0176-26 06 30

070-33 44 335

marita.jeansson@telia.com

Ledamot (mandatperiod 2020-2021)

Kai Larsson

072-203 94 47

kailarsson@gmail.com

Ledamot + webb- och FB-redaktör (Mandatperiod 2019-2020)

Catharina Erdtman

0176-26 01 31

070-076 71 56

c.erdtman@hotmail.com

Ledamot, vice ordförande (Mandatperiod 2019-2020)

Yvonne Lindström

0708 50 97 51

yvo.lindstrom@gmail.com

Styrelsesuppleant (mandatperiod 2020-2021)

Lennart Tegenborg

0736-16 25 21

tegenborg@telia.com

Styrelsesuppleant (Mandatperiod 2019-2020)

Gitte Lindblom

070-746 42 93

gitte_lindblom@hotmail.com

Valberedning, sammankallande (Mandatperiod 2020)

Bibi Lännevall

0176-26 03 23

lannevall@gmail.com

Valberedning ledamot (Mandatperiod 2020)

Per E. Johansson

073-628 52 22

pellesignal@yahoo.se

Valberedning ledamot (Mandatperiod 2020)

Runar Lännevall

0176-26 03 23

076-006 73 23

lannevall@gmail.com

Ordinarie revisor (Mandatperiod 2020)

Per-Åke Jeansson

0176-26 06 30

marita.jeansson@telia.com

Ordinarie revisor (Mandatperiod 2020)

Rain Richardsson

0176-26 11 56

0709-26 11 56

lagboda@gmail.com

Revisorssuppleant (Mandatperiod 2020)

Kerstin Strandqvist

073-5002994

oxdragar@gmail.com

Revisorssuppleant (Mandatperiod 2020)

Leif Häggqvist

0176-26 14 41

070-873 39 87

leif@meditech.nu
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se