Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Medlemskap

Välkommen som medlem i Bergshamra bygdegårdsförening genom att inbetala årsavgiften, 
100 kr per person för helt kalenderår, till Bankgiro 539-2337

Barn och ungdom t. o. m. 17 år 50 kr.
Ange namn, adress och e-postadress vid inbetalningen. För ungdom även ålder.

Alla medlemmar är berättigade att delta i föreningens möten och aktiviteter. Vid vissa arrangemang tas en särskild avgift ut för att finansiera gästföreläsare, artister etc.

Föreningens pubaftnar är öppna endast för medlemmar i föreningen. Arrangemang öppna för allmänheten medför högre kostnader och omfattande merarbete med administration, tillstånd etc.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se