Till Riksförbundet
Gå till distrikt
 • Hem
 • Kallelse till byastämma

Kallelse till byastämma

Kallelse till byastämma söndagen den 27 februari 2022 kl. 14.00 (obs tiden) i Byagården Uppgränna

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val för stämman
  1. Stämmans ordförande
  2. sekreterare
  3. två justerare
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Skattmästarens redogörelse
 7. Räkenskapsgranskarnas redogörelse
 8. Ansvarsfrihet för Byarådet
 9. Val till Byarådet
  1. Byfogde för 1 år
  2. Fyra rådsmedlemmar för 2 år
 10. Val av revisorer
  1. Två revisorer för 1 år
  2. En ersättare för 1 år
 11. Val av två valberedare för 1 år
 12. Fastställande av bygäld för år 2023
 13. Budget för 2022
 14. Information om kommande aktiviter
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Välkomna! Vi bjuder på  kaffe och smörgåstårta.

Vi vill redan nu passa på att tacka er alla som på ett eller annat sätt hjälper till i någon av våra arbetsgrupper – veckovärdar-gräsklippning-bakning-städning m.m. Efter årsmötet kommer vi att uppdatera listorna för dessa grupper och vi hoppas du/ni fortfarande vill vara med och hjälpa till. Annars får ni naturligtvis säga till. Nya krafter är också mer än välkomna! Säg till då vi ses på stämman eller ring mig 076-1629343 / Britt-Marie, byfogde.

 

Besök oss gärna på vår nya hemsida  uppgrenna.com.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se