Till Riksförbundet
Gå till distrikt

VÅRVANDRING

Samling vid Byaträffen kl 11.00 för gemensam vandring till torpställena ”Annikens och Johannesas” som ligger utmed stigen till Brahehus. Örjan berättar lite om dessa ställen.  Medtag egen matsäck. Möjlighet till grillning finns på Byaträffen.