Kommunicera bättre och locka en större publik – lördag 30 mars

Lördagen den 30 mars, kl. 09.30-15.30 arrangerar Södermanlands Bygdegårdsdistrikt och Hembygdsrörelsen en happening på Åsa Folkhögskola för att fler ska bli bättre på att använda Facebook och Instagram.

– Ett gemensamt problem är att locka publik och berätta om vad som händer i bygdegården. Hembygdsrörelsen har precis samma problem. Det sker ett skifte från affischer till sociala medier. De bygdegårdar som använder Facebook och Instagram kan fort nå väldigt många. Nu måste fler få chansen att bli bättre, snabbare och effektivare med hjälp av sociala medier, säger Ulla Johanson, ordförande i Södermanlands Bygdegårdsdistrikt.

– Samtidigt som vi måste vilja och våga använda den nya tekniken behöver vi kunna ta bättre bilder. Nu när nästan alla har  mobiltelefoner med kamera är det inte speciellt svårt. Det ska vi också öva på, säger Ulla Johanson.

– Media förändras och det är tydligt att den som kan skriva och fotografera, på ett annat sätt än tidigare, kan få medialt genomslag eftersom tidningarna skär ner sina resurser.

Allt ingår och deltagaravgiften är 285 kronor. Anmäl dig till katarina.stenberg@sv.se senast 20 mars.

PROGRAM

Kaffe och macka i matsalen kl. 09.30.

Kl. 10.00 Matilda Asp är kommunikatör på Studieförbundet Vuxenskolan om hur vi använder sociala media, med fokus främst på Facebook. Hur ska vi göra för att nå ut och nå fram i informationssamhällets brus? Hur kan vi göra för att synas och höras?

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Övning i teori och praktik med att skapa snygga och intresseväckande inlägg. Det är viktigt att någon från din förening har med en smart telefon eller surfplatta.

 Vi får besök av en journalist som berättar om hur de arbetar och tänker. Både i sociala media och utanför. Vad är det de fastnar för egentligen? Hur kan vi nå ut på papper likväl som på webben?

 Vi sammanfattar dagen och lyfter några roliga och annorlunda exempel på hur sociala media kan användas.

Kl. 15.00 avslutar vi dagen med kaffe och bulle innan alla åker hem och använder våra kunskaper.