Teatererbjudande ht 2019

Scenkonst Sörmland erbjuder föreställningen ”Ett dockhem” till samtliga bygdegårdar i Södermanland under sensommaren/tidig höst. Det blir ett gammalt drama med tydliga kopplingar till vår samtid – ett kostymdrama med hög igenkänning.

Berättelsen om Noras uppvaknande i Ibsens pjäs Ett Dockhem är fortfarande aktuell, och det skapas ständigt nya uppsättningar världen över. När pjäsen hade premiär skapade den braskande tidningsrubriker och temat upprörde och väckte debatt långt utanför Skandinaviens gränser. Den samhällsomvandling som skedde under senare delen av 1800-talet med teknisk utveckling och frihandel som exempel, förändrade även drastiskt villkoren för familjen och äktenskapet. Idag har vi uppnått allmän rösträtt och kvinnor och män är lika inför lagen, men strukturellt ser vi att jämställdhet mellan kvinnor och män haltar på många plan och makt missbrukas.

Kvinnans frigörelse började ta sig allt mer medvetna uttryck under 1800-talet, men som gift hade hon praktiskt taget inga rättigheter och stod under sin mans förmyndarskap ända fram till 1921. I Ett Dockhem ser Thorvald på Nora som en ägodel, som ett barn som behöver uppfostras, och hon leker till en början villigt med för att få hans kärlek. Men när hon inser att hon håller på att förlora allt dansar och dansar hon mer och mer förtvivlat sin tarantella.

Då som nu är vi beredda att offra mycket för drömmen om den eviga och villkorslösa kärleken och lyckan. Men då som nu är det några som vågar ifrågasätta och är beredda att betala priset för en förändring.

Ett Dockhem – turnéperiod

2 september – 15 oktober 2019

Bokningskontakt

Rebecka Melin, 070-555 12 54,  rebecka.melin@regionsormland.se