Livet i Lid

”Livet i Lid” är en utställning som kommit till för att fira Lids Bygdegårdsförenings 50-årsjubileum.

Utställningen visar en bild av livet i Lid under de senaste femtio åren men innehåller också tillbakablickar längre bak i tiden.

Under 2018 har föreningens jubileumsgrupp arbetat med att ta fram material i samarbete med såväl fastboende som sommarboende. Gruppen har intervjuat invånare i Lid och samlat in information under träffar i Bygdegården.

Resultatet är en interaktiv utställning i ord, ljud och bild med minnen, historiska fakta, tidningsklipp och bilder.

Mer information finns på: www.lidskyrkby.se