Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om vårt Leaderprojekt

  

Fiberprojektet Siggaruds bygdegård


Nu har föreningen startat LEADER projektet som vi beviljats medel för. Leader nordvästra skaraborg förmedlar medel för lokalt ledd utveckling från EU’s struktur och investeringsfonder.  Siggaruds bygdegård har fått medel för:

  • Inköp och installation av modern konferensutrustning.
  • Start av bioklubb för barn och unga.
  • Invigningsfest av renoverad storsal samt den nya konferensutrustningen.
  • Eldsjälar som bidragit ideellt i projektet tackas med en inspirationsföreläsning på temat Frivilligarbete och lokalt engagemang

Styrelsen kommer att tillsammans med medlemmarna börja att verka för att alla fyra målen nås innan projekttiden är slut (sommaren 2021). Däremot kommer alla evenemang som föreningen beviljats medel för att skjutas på framtiden på grund av den pågående pandemin. Föreningen kan inte genomföra någon av dessa då vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att motverka smittspridningen av Covid -19.

Under hela projekttiden kommer Leader att finnas med som stöd, då det kräver en hel del arbete att sköta administrationen kring projektet på ett korrekt sätt, både avseende pengar, redovisning av ideella timmar samt projektredovisning.

Men tillsammans kommer vi att nå målet som vi är säkra på kommer att stärka Siggaruds Bygdegård på fler sätt än vad vi kan föreställa oss idag.

För information om leader nordvästra skaraborg: https://leadernvskaraborg.se/

Styrelsen kommer att informera om Leader projektet fortlöpande i styrelseprotokollen.

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vid projektets slut har bygdegården installerat fiber, har en modern konferensanläggning, startat bioklubb som haft sin första premiärkväll samt haft en stor invigning av stora salen för alla som engagerat sig i projektet, och en inspirationsföreläsning på temat frivilligarbete och lokalt engagemang.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Genom att uppgradera bygdegården till modern standard kan föreningen erbjuda attraktiva lokaler för en mångfald av aktiviteter, något som är en brist i vårt område. Redan idag hållsföreläsningar och utbildningar i vår bygdegård.

Tillika har årsmöten och olika informationsmöten hållits i lokalerna. Genom att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler kan bygdegården fylla ett behov av samlingslokaler i området, och på så sätt få en framtida inkomstkälla.

Genom att erbjuda en modern samlingslokal som är uppkopplad kommer traktens ungdomar att för första gången på många år få en naturlig samlingslokal. Målet är att tillsammans med
ungdomarna utveckla verksamheter som är attraktiva för ungdomarna, som kan vara både
sociala (en samlingspunkt för social samvaro) men också framtida kursverksamhet riktad mot olika åldersgrupper. När ungdomar ges möjlighet att få tillgång till en digital mötesplats så är vi övertygade om att detta kommer att utnyttjas på ett kreativt och utvecklande sätt för en meningsfull fritid av våra ungdomar.

Det är en brist på större moderna samlingslokaler i vårt område. Vi är övertygade om att när Siggaruds Bygdegård är färdigrenoverad och uppkopplad kommer huset fyllas av inte bara vår förening och dess medlemmar av olika åldrar, utan också av de övriga föreningarna och företagare som finns i vårt lokalsamhälle och som idag saknar samlingslokaler. Bygdegården kommer att kunna erbjuda möjligheter att ta emot catering för förtäring eller tillgång till ett kök med köksutrustning för enklare egen matlagning, digitalt uppkopplade lokaler, och modern konferensutrustning. Något som vi tror har saknats i vårt lokalsamhälle och som det finns ett behov av.

På lång sikt tror vi att en fiberinstallation ger positiva bieffekter på flera områden som kommer att gynna bygdegårdsföreningen och lokalsamhället i många år framåt. Det ger en möjlighet till fortsatt utveckling av föreningen, men också möjligheter till landsbygdsutveckling i vårt område.

Projektet kommer att skapa möjlighet till nya fysiska och virtuella mötesplatser. Genom digitaliseringen kommer nya fritids och kulturverksamheter att kunna genomföras vilket i sin förlängning skulle kunna leda till nya samarbeten mellan föreningar, mellan företag och mellan individer i lokalsamhället. Detta i sin tur ger oanade utvecklingsmöjligheter för framtiden.