Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Arbets- och idégrupper 2023

BEREDSKAPSGRUPP


Mona Gustavsson – 072-2331358


Peter Nordin, peter.halsedal.nordin@telia.com


Jörgen Carlsson, jorgen.carlsson@folkbildning.net

LOPPISGRUPPEN


Ulrika Lindström, ulleoputte@live.se


Malin Jansson, peter.halsedal.nordin@telia.com

Eva Krijger


Boel Persson


Kerttu Pyrstöjärvi, kerttu.linghill1@gmail.com


Barbro Into, into_3@hotmail.com


Chris Molinder, chrismolinder@hotmail.com


Anna Pettersson, anna.pettersson8@hotmail.com

FILMKLUBBEN TRANAN


Ulrika Lindström, ulleoputte@live.se

MILJÖGRUPPEN


Anna Pettersson, anna.pettersson8@hotmail.com


Christer Eriksson, christider77@gmail.com


Malin Jansson, peter.halsedal.nordin@telia.com


Wiweka Bengtsson, janchr44@hotmail.com

BYGGRUPPEN


Aarre Into, 070-5893432


Johan Sanfridsson, johan.sanfridsson1987@hotmail.com

KULTURGRUPPEN


Jörgen Carlsson, jorgen.carlsson@folkbildning.net, 070-4371146


Marijke Vos, strykvos42@gmail.com


Jan Bengtsson, janchr44@hotmail.com

Wiweka Bengtsson, janchr44@hotmail.com


Gunilla Stangel, gunilla.stangel@gmail.com

Simone Pless.

MINIGOLFEN


Peter Nordin, peter.halsedal.nordin@telia.com

FACEBOOK


Jörgen Carlsson, jorgen.carlsson@folkbildning.net
Johan Sanfridsson, johan.sanfridsson1987@hotmail.com

HEMSIDAN


Jörgen Carlsson, jorgen.carlsson@folkbildning.net
Anna Pettersson, anna.pettersson8@hotmail.com

SUPERTEXTEN


Emil Nordlander, +46 70-482 44 56, nordlander_81@hotmail.com

INKÖP HUSHÅLLSARTIKLAR


Kerttu Pyrstöjärvi, kerttu.linghill1@gmail.com

SPONSORGRUPPEN

Johan Sanfridsson,  johan.sanfridsson1987@hotmail.com