Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Från skola till bygdegård

 

Skolan uppfördes 1926 och fungerade fram till mitten på femtiotalet. Sedan skolan lagts ned 1955 såldes skolbyggnaden till Siggarudsortens Bygdegårdsförening, som verkställt en del om- och tillbyggnader.

På senare tid avtog verksamheten mycket på grund av att huset, inte minst taket, fick allvarliga brister.

2018 återupptogs verksamheten och huset står under genomgående renovering och föreningen räknar med att delar av huset kommer att användas fullt ut under 2020. Vissa verksamheter fungerar redan som t ex Loppis tillfällen, Valborgsfirande, informations- och ungdomsträffar och uthyrning till lokala grupper.

I skrivande stund, september 2221, vet vi att Pandemin satte käppar i hjulet för all verksamhet. Under 2020 och 2021 har viss verksamhet kunnat genomföras och om tredje vågen blir den sista hoppas vi att all verksamhet kan komma igång.