Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Ordförande

Maria Joelsson

0767813969

051215216@telia.com

Kassör

Inger Emanuelsson

0702920605

Sekreterare

Tony Eriksson

0703973687

Vice ordförande

Bo Thåqvist

0731424533

Ledamot

Ingrid Ahlstedt

0512-132 54

0705555849

Ledamot

Ragnhild Almqvist

0705-55 58 06

Ledamot

Carina Naess

0733526570

Ersättare

Eva Wilhelmsson

0706821277

Ersättare

Stig Åkesson

0512-15271

Ersättare

Rolf-Åke Carlsson

0738048252

Revisor

Gerth Malmevik

Revisor

Anders Enarsson

Revisorsuppleant

Björn Arvidsson