Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Alla är välkomna!

Medlemsavgift 2023

Som medlem bidrar du bl.a till:

  • Att medverka till vård och bevarande av bygdegården
  • att framföra nya fräscha idee´r om bygdegårdens framtid och användning
  • att hävda betydelsen av ortens samlingslokal
  • Medlemmar erhåller bonus med 100 kr på hyran vid ett hyrtillfälle/år

Hyresgäster kan disponera ett rymligt kök med diskmaskin och medern köksinredning. Lokal bakom scen kan hyras för mindre sammankomster.

Årsavgift

enskild medlem   100 kr
familj                         150 kr Två vuxna/familj

 

Bankgiro: 205-8493

Skriv ert namn som meddelande på inbetalning.

Vi har också ett medlemslotteri á 100 kr. Dragning vid årsmötet. Ange hur många lotter du önskar och betala in till bankgirot.