Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen!

Välkommen till vår fina bygdegård. Bygdegården är navet i ett stort motions-kultur- och friluftsområde som heter Almesåsen. I området finns fina motionsspår, fotbollsplan, vandringsled och en festplats med dansbana. Vi arbetar kontinuerligt med att miljö och tillgänglighetsanpassa vår bygdegård.

Årsmöte 7/3 kl.18.00

Välkomna till årsmötet i Ryda bygdegård. Vi bjuder på smörgåstårta och det är dragning i medlemslotteriet.

Intro image

Uthyrning

Hos oss kan man hyra till både den lilla och stora festen. Vi har också mindre samlingssalar för mindre tillställningar och möten. Kontakta Ingrid Ahlstedt för att boka. Telefon 0705-555849 e-post ingridahlstedt7@gmail.com

Styrelse Ryda Bygdegårdsförening

Årsmötet 9/3 valde följande styrelse i Ryda bygdegård. Ragnhild Almqvist ledamot, Ingrid Ahlstedt ledamot, Carina Naess ledamot, Inger Emanuelsson kassör, Maria Joelsson ordf. Eva Wilhelmsson suppleant, Bo Thåqvist vice ordf. Tony Eriksson sekr, Stig Åkesson suppleant, Rolf-Åke Carlsson suppleant