Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

 • 3 april 1949 bildades Ryda bygdegårdsförening.  Föreningen övertar skidstugan vid Almesåsen från Ryda Skidklubb. Ordförande blir John Johnsson Rylanda. Ledamöter: Gustaf Nordén, Henrik Johansson, Anders Johansson, Arne Larsson och Karl-Rune Gustafsson.
 • Tankar på ny bygdegård. 1951 bidrar Ryda kommun med 18000kr för byggande av samlingslokal i Ryda. Nu diskuteras och kalkyleras för att bygga en ny bygdegård i Ryda.
 • Sedan 1956 är Karl-Bertil Johansson L:a Attorp ordförande och ledamöter är Josef Kloo, Georg Andersson, Nils Johansson, Bertil Johansson, Enar Johansson, Ivar Hugosson och Jan-Erik Borglund. De arbetar fram ritningar som godkändes och kommunen bidrar med 10000kr i bidrag. Budget för bygdegården var 142000kr.
 • 1957 sker en röstning om lämplig plats för en ny bygdegård. Det finns 2 olika platser i Ryda där man vill bygga en bygdegård. Alternativen är i Helås samhälle eller vid Almesåsen. Här går åsikterna isär och det blir en mycket jämn röstning, där Helås samhälle vinner en knapp seger, men det sker ingen byggnation vid den här tidpunkten.
 • 1960 sker en händelse som ändrar beslutet på var bygdegården ska ligga. Amanda Hallner, Storegården i Helås donerar sin fastighet tillsammans med 50000kr till Ryda församling. Donationen syftar till byggande av församlingshem på fastigheten. På grund av donationen hålls nu en ny omröstning angående placering av bygdegård. Nu vinner istället Almesåsen med 49 röster över Helås samhälle 18 röster.
 • Helås IF överlämnar i gåva 1930kvm av fastigheten Almesåsen 1.10 till Ryda Bygdegårdsförening för uppförande av bygdegård. Samtidigt anlägger fotbollsföreningen fotbollsplanen på Almesåsen. Br. Johanssons byggnadsfirma Siggesgården är huvudentreprenör för bygdegården och påbörjar byggnationen 4 april 1960. Slutlig kostnad blev 127751,49 kr och inventarier 7949,84.
 • Den 15 november 1961 invigs Ryda Bygdegård med 250 kaffegäster. Invigningstalare från Bygdegårdarnas Riksförbund var Harry Jansson
 • 1963 bildas det i damklubb.
 • Helås IF och Ryda SK delar på källaren i bygdegården och den används som omklädningsrum. 1970 bygger skidklubben ut omklädningsrum, dusch och bastu.
 • 1971 Utbyggnad av köksförstugan. Bygdegården firar 10 års jubileum med underhållning av John Jonssons gamla revygäng.
 • 1981 20 årsjubileum firas den 24 Okt. Rulle Lövgren Skövde medverkar.
 • 1991 30 årsjubileum firas 9 November. Källartrappan stängs.
 • 1992 Ny varmluftspanna installeras. Byte av brädfodring på Bygdegården påbörjas.
 • 1993 Lilla salen rustas upp. Samarbete med Rydaspexet och Helås intresseföreningen inleds för att arrangera revy som spelas under 20 år i bygdegården.
 • 1998 120 st nya stolar köps in till stora salen. Insamling sker från medlemmar och andra. Yngve Stor fest  på festplatsen tillsammans med Helås IF
 • 2000 Radio Skaraborg har sändning ” Ord om orden”.
 • 2001 Bygdegården firar 40 års jubileum med mat och dans.
 • 2002 Bygdegårdsföreningen ombildas till ideellförening. Tillbyggnad påbörjas i november, ovanpå altanen vid bygdegårdens södra gavel.
 • 2004 Nya köket, scenen och tillbyggnaden klart.
 • 2007 Bergvärmesystem installeras.
 • 2008 Värme och ventilations system för hela bygdegården har färdigställts. Om och tillbyggnad av entré med nya toaletter. Hela taket får ny plåtbeklädnad. Lilla salen renoveras och ommålas.
 • 2011 50 års jubileum firas den 3 december med mat, underhållning och dans.
 • 2012  Ombyggnad elcentralen, installation hörslinga och ljudutrustning. Målning stora salen.
 • 2014  Cadillac Band med bla Gert Lengstrand uppträder i bygdegården. Harald Treutiger kåserar med Ingmari Dalin.
 • 2017  Föreningsfest med Grisnils och Henric Strömberg från Scotts uppträder.
 • 2019  Ny dörr till nödutgången. Ombyggnad el på scenen. Bengt Alsterlind uppträder med bla Ingvar Karlsson. Harald Treutiger återkommer med Ingmari Dalin.
 • 2020  Covid-19 pandemin begränsar aktiviteterna i bygdegården. Ingmari Dalin och Susanne Pettersson uppträder på våren.
 • 2021 Byte fönster stora salen. Nytt avlopp utifrån nya bestämmelser.  Boverket och Vara kommun lämnar bidrag. Upprustning källarfönster. Träden vid infarten tas ner.
 • 2022 Ommålning av fasaden. Firande av bygdegårdens 60 års jubileum.

Mycket arbete sker kontinuerligt med ideella krafter, bidrag och gåvor.

Ordförande genom tiderna

 • 1949 John Jonsson Rylanda
 • 1954 Arne Fahlgren
 • 1956 Karl-Bertil Johansson L:a Attorp
 • 1982 Bengt Johansson
 • 1990 Gerth Malmevik,
 • 1999 Jonas Karlsson, Godegården
 • 2003 Ingrid Ahlstedt
 • 2021 Maria Joelsson, Siggesgården