Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

En historisk beskrivning av bygdegården och föreningen.

Rasbokils Bygdegårdsförening, som bildades 1980, för att rusta upp den gamla Godtemplarlokalen, som då ägdes av Kilens IF, köpte byggnaden och fick mark av Uppsala universitet.

Genom omfattande insatser från många Rasbokils-bor genomfördes en genomgripande upprustning och tillbyggnad av byggnaden.

Efter invigningen 1985 har ytterligare tillbyggnader gjorts liksom omgivande gräs-, grus- och is-planer  för olika aktiviteter liksom en lekplats.

I samband med planeringen för den första upprustningen behövde föreningen skaffa fram kontanter till inköp av byggmaterial och inredning. Utöver gåvor från enskilda, företag och föreningar gick Bygdegårdsföreningen också ut med en begäran om att så många som möjligt skulle teckna sig för en eller flera insatser. Dessa insatser har därefter varit den ekonomiska grundvalen för föreningen efterhand nedlagda kapital i olika utbyggnader under fram till nu.

Efterhand med ökade driftskostnader ombildades föreningen år 2010 till en medlemsförening Rasbokils Nya Bygdegårdsförening, som övertagit den gamla Bygdegårdsföreningens tillgångar och skulder.

2014 ansökte föreningen om bidrag från Boverket och Uppsala kommun för att rusta upp och bygga till. Bidrag beviljades och 2015 sattes det igång. Köket byggdes ut och moderniserades med bl.a diskrum och två spisar två kylskåp och en frys. Invid stora salen byggdes det en bar och utrymme för t.ex att ställa upp buffébord. Hallen utökades och blev rymligare. Nya fräscha toaletter.

På övervåningen sattes det in ett trinettkök för att kunna servera kaffe vid möten och studiecirklar.

Nytt ventilationssystem installerades och jordvärme drogs in.

2018 anlades hundhage av ungdomar med bidrag från Upplands bygd.

2022 påbörjades arbetet med att upprätta ett utegym på området tillsammans med Kilens IF och Uppsala kommuns medborgarbudget. Utegymmet invigdes 6 juni 2023.