Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Hyresvillkor

 • Vara 20år fyllda och närvara vid uthyrningstillfället.
 • Efter 02:00 ska musik/ljud dämpas i respekt till grannfastigheter  
 • Hyresgästen ska närvara i lokalen under den tid som arrangemanget pågår. Hyresgästen får inte helt eller delvis överlåta hyresavtalet eller upplåta lokalerna till annan utan hyresvärdens godkännande.
 • Använda lokalen endast under den tid som är överenskommet med hyresvärden.
 • Meddela eventuell övernattning i förväg till hyresvärden och till Uppsala brandförsvar (minst 5 dagar innan). 
 • Borttappad nyckel och larm nyckelbricka ersätts med faktisk kostnad.
 • Hyresvärdens försäkring omfattar inte hyresgästens egendom. Hyresgästen ansvarar själv för sin egendom/lösöre. 
 • Ej blockera nödutgångar samt säkerställa att det ej vistas fler personer (130) i bygdegården än den är godkänd för. 
 • Inte använda rökmaskin i lokalen. 
 • Rökning inomhus är förbjudet. Utomhus slängs fimpar/tobak i befintliga väggfasta askkoppar. 
 • Samtliga dörrar är låsta och fönster stängda samt larmet är tillkopplat när lokalen lämnas. 
 • Vid hyrestidens slut ska lokalen och utemiljön vara städad och iordningställd enligt anvisningar. Vid icke godkänt städ debiteras hyresgästen den faktiska kostnaden av en städfirma som hyresvärden anlitar.  
 • Anmäla fel skyndsamt till hyresvärden och ersätta eventuella skador på fastigheten och inventarier orsakade av hyresgäst eller dess besökare/gäster till ett marknadsvärde eller halva självrisken.  
 • Avfall som det inte finns sopkärl för, ansvarar hyresgästen för att bortforsla. Hyresvärden ombesörjer endast sopkärl för brännbart och kompost.
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se