Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Telefon: 076-3510076 (sms)

E-post: rasbokilsbygdegard@gmail.com

Messenger-meddelande via Rasbokils Nya bygdegårdsförenings Facebooksida

Styrelsen besvarar telefon, mejl och meddelanden ideellt. Vi återkommer så fort vi har möjlighet