Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Övernattning

Tillfällig övernattning vid uthyrning är möjlig och måste meddelas vid kontraktskrivning samt att hyresgästen anmäler tillfällig övernattning till Uppsala brandförsvar.

Mer information hos Uppsala brandforsvar

  • Lokalen uppfyller de krav brandförsvaret har gällande brandskydd.
  • Det finns rullgardiner/persienner till alla fönster.
  • Sängplatser ombesörjer hyresgästen själv med.
  • Efter 02:00 ska musik/ljud dämpas i respekt till grannfastigheter.