Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Föreningen är ideell, icke partipolitisk och religiöst obunden och har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.

Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund.