Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Övriga förtroendevalda

Hans Svensson/ Revisor

Harriet Lindau/ Revisor

Inger Larsson/ Revisorssuppleant

Bengt Slättsjö/ Revisorssuppleant

Oskar Gybäck/ Valberedning          076-763 13 90

Elizabeth Restad/ Valberedning    035-781 10

Linda Persson/  Valberedning        070- 877 56 88