Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

Medlemsskap är öppet för enskilda personer och föreningar. Medlemsavgiften per år är för närvarande 25:- per person och 50:- per familj eller förening.

Vill du bli medlem sätt in medlemsavgiften på Plusgiro: 37 78 94–1 eller Swisha till 123 436 75 95.

Ange: namn, adress, telefonnummer och mejladress. Skicka gärna ett mejl med kompletterande uppgifter till info@mahultsbygdegard.se

 

Utdrag ur Brearedsortens Bygdegårdsförenings stadgar

§4 Inträde

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5 Avgifter och medlemskap

Medlem är den som betalar årsavgift enligt regler och med det belopp som årligen fastställs av årsmötet.