Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Regler för uthyrning

Hyresgästen åtar sig att:

– väl vårda lokaler och inventarier

– snarast anmäla uppkomna skador eller förkommen egendom till hyresvärden.

– inte åtgärda skador eller ersätta förkommen egendom utan godkännande från hyresvärden.

– väl förvara och inte utlåna nyckel till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med kostnad för byte av lås.

– lokalen vid hyrestidens slut är väl städad och iordningsställd enligt anvisningarna.

– följa anvisningar gällande ”Säkerhetsinformation till hyresgäster” samt att närvara vid uthyrningstillfället.

– Se till att för grannarna störande musik och stök är avslutade senast klockan 01.00

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se