Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Regler för uthyrning

Hyresgästen åtar sig att:

– väl vårda lokaler och inventarier

– snarast anmäla uppkomna skador eller förkommen egendom till hyresvärden.

– inte åtgärda skador eller ersätta förkommen egendom utan godkännande från hyresvärden.

– väl förvara och inte utlåna nyckel till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med kostnad för byte av lås.

– lokalen vid hyrestidens slut är väl städad och iordningsställd enligt anvisningarna.

– följa anvisningar gällande ”Säkerhetsinformation till hyresgäster” samt att närvara vid uthyrningstillfället.

– Se till att för grannarna störande musik och stök är avslutade senast klockan 01.00