Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Bygdegårdsföreningen

Bygdegårdsföreningen

År 1928 bildades JUF i Breared (Jordbrukareungdomens Förbund). Förbundet blev en mycket populär ungdomsrörelse med många medlemmar i bygden. Som samlingslokal använde man till en början Ordenshuset på Slätten, men den lokalen blev ganska snart för liten. Vid den här tiden hade bygdegårdsrörelsen börjat växa fram och det byggdes bygdegårdar runt om i Sverige. Där och då föddes tanken att man även i Breared skulle uppföra en bygdegård.

Därför bildades den 28 augusti 1935 en interimsstyrelse med syfte just att bygga en bygdegård i Mahult. Man började planera, leta efter lämplig tomt, förhandla med hantverkare och fundera på finansiering. Den 12 januari 1936 ombildades föreningen till Breareds bygdegårdsförening med samma styrelse och planeringen fortsatte. Man beslöt att bygget delvis skulle finansierades med andelar, som människor i bygden fick teckna. Varje andel var på 10 kr och år 1938 fanns det 582 andelar i Bygdegården.

Den 25 mars 1937 upprättades ett entreprenadkontrakt med Janne Johansson i Böshult och Jonatan Persson i Simlångsdalen för byggandet av bygdegården. Man utgick från ritningar över Tönnersjö bygdegård, men gjorde en del ändringar. Kostnaden för att uppföra bygdegården är enligt kontraktet 12,448 kronor och den ska stå färdig den 1 oktober 1937. Installation av värme och ljus uppdrogs åt Bernhard Bengtsson för en summa av 1,365 kr för värme och 740 kr för ljus. En hel del frivilligt arbete utfördes också bland annat vid byggandet av grunden. Övervåningen inreddes från början till vandrarhem, men gjordes senare om till lägenhet åt vaktmästaren.

Den 21 augusti 1938 var det högtidlig invigning av bygdegården med fanborg som gick genom Mahults samhälle upp till Sutarebo.

Idén med bygdegården var, och är än idag, att tillhandahålla en större samlingslokal för fester, möten och sammankomster, lätt tillgänglig för bygdens invånare.