Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Miljö och Natur

Hultafors består i praktiken av ett högt beläget skogs- och vildmarksområde, genomkorsat av en djup dalgång i öst-västlig riktning. I dalens östligaste del ligger Viaredssjön, (Wÿaren Lacus, Wiare sjöö) som från Hultafors sträcker sig ända in till Viared. En sträcka av drygt 7 km. Vid sjöns östra del ligger bebyggelsen Lund som gav sjöns tidigare namn – Lunnabosjön. I väster mynnar sjön ut i Sörån som i västlig riktning når Bollebygd och rinner ut i den från norr kommande Nolån. Denna vattenrika dalgång har inom Hultafors ett rikt och för orten betydelsefullt djurliv. I sjön finns gös, gädda, abborre, och siklöja. Fågelfaunan bidrar med lom, häger, forsärla, kricka och mängder av gräsand. I Sörån återfinns även bäcköring.

Det i norr liggande höjdområdet består av gårdarna Fjälla, ett gammalt jordbruksområde kantat av mäktig skog. Genom Fjälla går en vildmarksled – Knalleleden – som är en av delsträckorna i vandrarnas Europaled från Rom till Grövelsjön. Vildmarksleden är delsträckan från Skatås i Göteborg till idrottsgården i Hindås där ”vår” led tar vid till Ymergården i Borås.

Från de stora högt belägna mossmarkerna i öster, med vattensjuka markers hela växtlighet, går vandringsleden via gårdarna i Fjälla med öppna, odlade marker förbi de båda sjöarna stora och lilla Fjällasjön till de djupa, täta skogarna i väster mot gränsen till Olsfors och Bollebygd.

Här i Hultafors västra del låg under krigsåren 1939-1945 ett luftbevakningstorn vars kvinnliga militärer – kallade ”tornsvalor” – hade en utsikt som vid klart väder sträckte sig ända till Vinga Fyr i havet utanför Göteborg. Luftbevakningen på Skallaberget har betjänats av såväl militär som flyglottor. Idag finns här i stället telemaster, resta för områdets mobiltelefoni, men den gamla förläggningsbyggnaden finns kvar, dolt av skylande granar.

Sydöst om gårdarna i Fjälla ligger, på höjdplatåns yttersta kant, den hänförande utsiktsplatsen Fjällaberg. Vid utsiktsplatsen vilken också tjänar som rastplast längs Knalleleden, har man en milsvid utsikt över sjöar och skogsområden ända bort till orterna Ljushult samt Hökåshöjden i Hyssna.
Hultafors södra bergsplatå består i stort sätt av gårdarna Hultet och Vikhult med tillhörande skogsområden, samt den gamla byn Råddeby.

Skogarna är stigbemängda och sjöarna fiskrika. Parallellt i detta område går den gamla gruslandsvägen Göteborg – Borås från 1600-talet. Utefter denna väg finner vi också den åldriga byn Råddeby med ett antal äldre boningshus, en del numera sommarbostäder.