Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kommitéer

Kommitéerna är där all verksamhet knuten till föreningen planeras och administreras. De fungerar som intressegrupper underordnade styrelsen. Nya skapas vid behov, gamla upplöses när de inte längre är relevanta.

Här till vänster finns presentationer och material från de kommitéer vi har just nu!