Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kultur

Hultafors har inom sina landområden förhållandevis stor mängd kulturminnen i form av bevarande minnesmärken. Kanske är ett av de äldsta märken stenbron över Sörån.

Från höjdplatån med Fjälla gårdar letade sig vagn- och ridvägen ner till den gamla bron för att sedan stiga brant upp mot Hultets ängar och fram till gruslandsvägen. Vi talar tidsmässigt om 1600-talet.

I Vikhult ligger en gammal såg som via ett utflöde till Viaredssjön betjänade traktens befolkning med sågat virke. Idag är sågen K-märkt och kan med traktorns hjälp fortfarande användas i tjänst. Utefter Sörån fanns ytterliggare sågar under tidigare år liksom att det här har funnits en Vadmalsstamp, spår efter dessa kan fortfarande skönjas.

På höjdarna i norr, norr om Fjällasjöarna finnes lämningarna efter tidigare tillverkning av takspån. Sågen här uppe drevs med bäckens vatten. Bäcken som föll ut i mellan Stora och Lilla Fjällasjön fortsatte förbi Bo’s väg mot Sörån. Själva maskinen finns än idag bevarad som museiföremål i hembygdsgården i Hedebergs park i Bollebygd.
Gullstensön, belägen i Viaredssjön inom Hultafors samhälle var under 1900-talets första hälft en vanlig samlingsplats för ortens ungdomar. Tyvärr är den idag med sin ståtliga tornförsedda byggnad överlämnat i privat ägo.

Hultafors blommade upp under krigsåren 1939 -1945 då det fanns inte mindre än tre affärer på orten. Det var Kooperativ, Hellgrens brukshandeln och Axel Olssons.

Kooperativ och Hellgrens affärer låg utmed stora vägen Borås – Göteborg. Axel Olsson speceriaffär låg på andra sidan Sörån. Samtliga affärslokaler finns än idag kvar om än i en något annorlunda skepnad. Kooperativ affärslokal används idag tillexempel som lagerlokal och av Axels affär kvarstår den gamla träbyggnaden med snidad affärsskylt, men som idag inte är affärslokal längre.

Hellgrens affärslokaler bestod av två våningar med specerier i första våningen och med manufakturförsäljning i den andra. Efter pensionen inredde efterträdaren Lennart Johansson affären som ett museum över lanthandeln på fyrtiotalet. Under många år gav affären en uppskattad inblick i svunna tiders varumärken och reklamskyltar men museet är nu stängt och fastigheten fungerar nu enbart som boningshus.