Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Rapport från årsmötet

Vid årsmötet var 13 personer närvarande. Endast ett par förutom föreningens funktionärer.

Sven-Åke hade uttryckt sin önskan att få lämna över ordförandeskapet till någon annan efter att innehaft posten sedan 2006. Så blev det och till hans efterträdare valdes en nyinflyttad gummarpsbo vid namn Lena Andersson. Vi tackar Sven-Åke för alla dessa år med föreningens bästa som sitt kall.

Mats Persson och Erik Sjöholm lämnade fastighetskommitten och blev avtackade efter många år med åtskilliga timmars ideellt arbete i föreningen. De ersattes av Ronny Håkansson och Sven-Åke Herbertsson.
I övrigt blev det omval på de flesta posterna. Badkommitten utökades med Kurt Johannesen, också han en nyinflyttad gummarpsbo som dessutom delar hushåll med ordföranden.

En viktig funktion för att föreningen skall leva vidare är valberedningen, som nu utökats till tre personer. Britt Qvarnström har under flera år varit ensam, men får nu hjälp av Sven-Åke Herbertsson och Ronny Håkansson.

Här kan du se hela listan på styrelse och funktionärer >>>