Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse och funktionärer

Ordförande/
Kulturansvarig:
Lena Andersson
Gummarp 1132
289 94 Glimåkra
Telefon: 070-461 90 01
e-post till Lena Andersson

Vice ordförande/
Miljöansvarig:
Eva Stridsberg
Kanalgatan 6
289 71 Sibbhult
Telefon: 076-846 40 10
e-post till Eva Stridsberg

Kassör:
Ingemar Thulin
Gamla Glimåkravägen 2
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-696 84 45
e-post till Ingemar Thulin

Sekreterare/
Informationsansvarig:
Anja Nilsson
PL 3218 Söndraryd
289 94 Glimåkra
Telefon: 070-616 49 67
e-post till Anja Nilsson

Ledamot/
Ungdomsansvarig:

Jimmy Hansen
Högsma 1102
289 94 Glimåkra
Telefon: 070-461 77 68
e-post till Jimmy Hansen

Fastighetsansvarig:
Ronny Håkansson
Färeköp 1028
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-954 85 77
e-post till Ronny Håkansson

Fastighetskommitté:

Sammankallande:
Ronny Håkansson
Färeköp 1028
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-954 85 77
e-post till Ronny Håkansson

Sven-Åke Herbertsson
PL 1113 Högsma
289 94 Glimåkra
Telefon: 073-984 81 95
e-post till Sven-Åke Herbertsson

Badkommitté:
Sven-Åke Herbertsson
PL 1113 Högsma
289 94 Glimåkra
Telefon: 073-984 81 95
e-post till Sven-Åke Herbertsson

Jimmy Hansen
Högsma 1102
289 94 Glimåkra
Telefon: 070-461 77 68
e-post till Jimmy Hansen

Ronny Håkansson
Färeköp 1028
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-954 85 77
e-post till Ronny Håkansson

Kurt Johannessen
Gummarp 1132
289 94 Glimåkra
Telefon: +45 23 35 25 51
e-post till Kurt Johannessen

Klas-Göran Molin
Paradisvägen 18
289 47 Glimåkra
Telefon: 073-39 03 118
e-post till Klas-Göran Molin

Ersättare:
Ronny Håkansson
Färeköp 1028
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-954 85 77
e-post till Ronny Håkansson

Ersättare/
Webbansvarig:
Sven-Erik Nilsson
Kvarngatan 5
283 35 Osby
Telefon: 076-841 23 47
e-post till Sven-Erik Nilsson

Valberedning:
Sven-Åke Herbertsson
PL 1113 Högsma
289 94 Glimåkra
Telefon: 073-984 81 95
e-post till Sven-Åke Herbertsson

Ronny Håkansson
Färeköp 1028
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-954 85 77
e-post till Ronny Håkansson

Britt Qvarnström
Knaggatorp PL 1035
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-574 26 49
e-post till Gun-Britt Qvarnström

Revisorer:
Gunilla Malmsten
Hittarpsvägen 26
289 47 Glimåkra
Telefon: 044-42996
Mobil: 070-345 84 78
e-post till Gunilla Malmsten

Per-Erik Mattsson
Backgatan 7
289 46 Glimåkra
Telefon: 044-42896
Mobil: 0670-584 30 10
e-post till Per-Erik Mattsson

Revisorersättare:
Lennart Jönsson
PL 1084 Högsma
289 94 Glimåkra
Telefon: 072-564 50 20

Bokningsansvarig Bygdegården:
Ingemar Thulin
Gamla Glimåkravägen 2
289 72 Sibbhult
Telefon: 070-696 84 45
e-post till Ingemar Thulin