Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsstämma 2022

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt Årsstämma 2022

Referat från stämman:

Dalarnas Bygdegårdsdistrikts Stämma I Vika 2022

På stämman genomfördes en insamling till förmån för lidande i Ukraina, den inbringade 1200 kr, distriktet bidrar ned samma, således har 2400 kr skickats till Röda Korsets insamling för Ukraina.

_____________________________________________________________________

Här finns handlingarna till 2022 års stämma:

Program Stämma Dalarnas Bygdegårdsdistrikt

Föredragningslista 2 April 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan

Långsiktiga Mål

Budget 2022

Motion 2022