Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om distriktet

Om distriktet

Dalarnas bygdegårdsdistrikt

I Dalarna är 113 föreningslokaler, bygdegårdar och bystugor anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsdistriktet samlar alla föreningar till dialog, utbildning och årsstämma. Distriktet har sakkunniga som kan ge råd i försäkringsfrågor, i byggplanering, vid kultursatsningar och förstås i det vardagliga förenings- och styrelsearbetet.

Distriktet samlar också in föreningarnas önskemål och organiserar gemensamma turnéer med bland annat teater- och musikgrupper, författare och utställningar.

Nästan allt arbete i distriktet utförs ideellt. Tag kontakt med oss när Du söker råd, stöd och service.

Distriktets uppgift

(utdrag ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Ni hittar oss under ”Kontakta oss”