Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsstämma 2023

Här finns handlingarna till 2023 års stämma:

Här är protokollet från stämman 1 april 2023 i Färnäs

Protokoll årsmöte 2023

 

Handlingar inför stämman:

Program Stämma Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2023

Foredragningslista Distriktsstämma 1 April 2023

Verksamhetsberättelse Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2022

Resultatrapport.pdf 2022

Balansrapport.pdf 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Strategi För Ungdomsverksamhet 2023 2026

Strategi För Kulturverksamhet 2023 2026

Budget 2023