Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stämma 2024

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt stämma 23 mars 2024

 

Eva-lisa Eriksson, som omvaldes till ordförande, visar kartan över alla distriktets bygdegårdar och bystugor som är medlemmar.

 

Här finns handlingarna:

Program Stämma Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2024

Föredragningslista Distriktsstämma 23 Mars 2024

 

Verksamhetsberättelse Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 2023

Försäkringsrapport Till Distriktsstämmor 2024

 

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023

 

Verksamhetsplan 2024 Dalarnas Bygdegårdsdistikt

Budget Dalarnas Bygdegårdsdistrikt

 

Information Från Bygdegårdarnas Riksförbund Inför Distriktsstämmorna 2024