Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Kort om Stiftelsen Börje Idrottsgårds historia

Många har hört talas om ”Stiftelsen” men vet inte riktigt hur det hela hänger ihop med Börje SK och Börje Skola. Vad gör stiftelsen och varför finns den egentligen? Vi tänkte här presentera Stiftelsen Börje Idrottsgård lite mera.

Stiftelsen Börje Idrottsgård bildades maj 1975 av Börje Sportklubb. Syftet var att klubben själv inte skulle äga och förvalta fastigheten Börje Idrottsgård som förvärvades vid den här tiden. Organisationens primära uppgift är att förvalta och utveckla idrottsgården i Börje så att privatpersoner och organisationer kan hyra lokaler till kurser, fester och andra typer av evenemang. Stiftelsen rapporterar årligen till BSK vid klubbens  årsmöte. Stiftelsen är med andra ord en del av sportklubben.

Verksamheten har med tiden växt. Då Börje Skola var nedläggningshotad 1992, köpte Stiftelsen fastigheten av Uppsala kommun. Det bildades samtidigt ett bolag, Börje SkolhusIförvaltning AB, vars enda uppgift blev att äga och förvalta skolhusfastigheten. Samma höst genomfördes en stor utbyggnad av skolan. Denna utbyggnad hade aldrig klarats av utan att över 130 engagerade personer från bygden tillsammans med lokala företagare satsat stort engagemang och många frivilliga arbetstimmar. Det är av den här anledningen skolan idag kallas för bygdens egen skola.

Idrottsgården har också byggts till i olika omgångar. Byggnaden har växt både på längden och bredden och två förskoleavdelningar och flera grupprum har under åren tillkommit. Även tennisbanor har byggts i anslutning till fastigheten.

Idrottsgården är en stor byggnad och mycket av vår tid och ekonomi går till att underhålla och förbättra lokalerna. Sommaren 2011 renoverades och färdigställdes klubblokalen i Idrottsgårdens källarplan. Lokalen är trevlig och modernt inredd och passar till allt från möten och filmkvällar till fester för mindre sällskap. lokalen är frekvent uthyrd till många olika typer av aktiviteter.

Under sommaren 2018 byttes fastighetens avloppsanläggningen. 2022 renoverades toaletterna i den stora samlingslokalen.