Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Allmänt om våra lokaler

Vi erbjuder ett flertal samlingslokaler som kan ta upp emot 140 personer

  • Stora salen kan dukas upp till 100 sittande personer. Maximalt 140 personer får samtidigt vistas i lokalen.
  • Klubblokalen med lilla salen kan dukas för upp till ca 30 sittande personer.
  • Bakfickan rymmer upp till 20 personer.
  • Till Stora salen och klubblokalen finns kuvert att nyttja mot tillägg.
  • Om övernattning ska ske i lokalerna skall hyresgästen följa Uppsala Kommun och Brandförsvarets regler för tillfällig förläggning