Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Om bygdegården Distrikt Uppsala bygdegårdsdistrikt Kommun Uppsala Telefon 070-7381413 E-post hasse.borg50@outlook.com Utrymme vid dukat bord Stor sal Max 140 personer Liten sal Max 10 personer Klubblokal Max 30 personer

Äntligen!
Ett stort och kostsamt projekt är KLART! Bygdegårdens fönster har under 2 säsonger renoverats.
Originalfönster från 1937 har renoverats och isolerglas har satts in.
Vi tackar Fredrikssons Fönsterrenovering AB för ett mycket väl genomfört arbete.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Historik

Kort historik över Bälinge bygdegård
1936-37

Bygdegården byggdes av Bälingebor som bildade en Bygdegårdsförening 

1973

Bygdegårdsföreningen upplöstes och Bygdegården övertogs av Uppsala kommun 

1987

BIF (Bälinge Idrottsförening) övertog driftansvaret för den kommunalt ägda Bygdegården 

1994

BIF tar över ägandet av bygdegården och idrottsplatsen från kommunen

 2001

Bygdegårdsföreningen nybildas av BIF’s ordförande som bildar en interimsstyrelse och startar arbetet med att rekrytera till ny styrelse i den nya föreningen.

2002

BIF överlåter bygdegården till den nybildade bygdegårdsföreningen och avgår därmed ur interimstyrelsen

 2002

En provisorisk tätning av yttertaket genomförs med ideell arbetskraft

 2005

Fasaden målades om bl a med bidrag till ”Fasadfonden” från medlemmar. Arbetet utfördes av Alf Anderssons Måleri, Bälinge

2005

I december köpte Uppsala kommun tillbaka Bälinge idrottsplats med omklädningsbaracker och kanslibyggnad och därigenom även ägandeskapet av bygdegården

2007

I samband avstyckning av bygdegårds-tomten fick föreningen köpa fastigheten av Uppsala kommun för 1000 kronor. Vi fick lagfart på den nya fastigheten Bälinge Ekeby 1:181 i November 2007.

 2008

I april 2008 installerade vi bergvärme som ersättning för oljepannan. Finansierades med kommunbidrag på 80000 kr plus banklån på 170000 kronor.

2009

Ansökan om statligt bidrag för tillgänglighetsåtgärder (handikappanpassning) beviljades av Boverket med 185000 kronor.

 2010

Installerades ramp, entrédörr med automatik samt förbättrad belysning i entrehall och toaletter mm.

Planering för renovering av köket och yttertaket mm.

Ansökan om bidrag för upprustning av kök yttertak, förråd mm skickades till Boverket i december och senare till Uppsala kommun.

 2011

Boverket avslog vår ansökan medan Uppsala kommun tillstyrkte sin andel (30%). En ny ansökan om bidrag för upprustning av kök, yttertak, förråd mm skickades in till Boverket i december.

 2012

Bygdegården drabbades av en omfattande vattenskada.