Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Boka bygdegård

Boka bygdegård

Uthyrning av bygdegården för fest,sammanträden mm. Kontakta Hans Borg 070-7381413 e-post hasse.borg50@outlook.com

Stora salen

Här är det möjligt att se om lokalen är ledig.Klicka här

Foto: Eva Furuskär

Foto:Lennart Åhrberg

Konferenslokal (ca:12 personer)

Här kan du se om det är ledigt Klicka här

Foto:  Lennart Åhrberg

 

Pub (ca:30personer)

Här kan du se om det är ledigt. Klicka här

  

 

Foto: Lennart Åhrberg & Sune Viberg

Hyreskostnader

Hyresavgifter för Bälinge bygdegård 2023
Medlem

Fredag 2 500 kronor

Dukning från kl. 15.00,avslut senast 01.00. Städ klar lördag kl.09.00

Lördag 2 500 kronor

Dukning från kl. 12.00,avslut senast 01.00. Städ klar söndag kl. 13.00

Hyra fredag till söndag 5 000 kronor

Avslut senast 01.00 fredag och lördag, städ klar söndag 13.00

Hyra per timma 225 kronor/tim.

Icke Medlem

Fredag 3 000 kronor

Dukning från kl. 15,00 avslut senast kl.01,00

Lördag 3 000 kronor

Dukning från kl. 12,00 avslut senast 01,00. Städ klart söndag kl.13,00

Hyra fredag till söndag 6 000 kronor

Avslut senast 01,00 fredag och lördag. Städ klart söndag kl. 13,00

Hyra per timme 250 kronor/tim

Konferenslokal.

Kvällar för årsmöten 200 kronor

Ideella föreningar med organisationsnummer 32 kronor /tim.

Klubblokal.

Ideella föreningar med organisationsnummer 32 kronor /tim.

Privatpersoner 500 kronor dagtid samt kvällstid.

Regler och instruktioner

FÖRHYRARE

Du som hyr och ansvarar för lokalen ska vara fyllda 25 år.

När du hyr första gången skall du kontakta någon för genomgång och information av lokaler, inventarier, ventilation, lås, el och teknisk utrustning. Max 150 personer får vistas i stora salen

Visning av lokalen sker efter överenskommelse per telefon