Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Ordförande
Hans Johansson
Telefon:018-355263
Mobil:070-6427836
hans.forkarby@telia.com

Vice ordförande  

Bo Frändén
Telefon: 018-334034
Mobil: 076-1273635
bo.frndn@telia.com

Kassör

Gunilla Larsson
Mobil: 070-2134807
ubvgla712@gmail.com

Sekreterare
Informationsansvarig 

Bo Frändén
Telefon: 018-334034
Mobil: 076-1273635
bo.frndn@telia.com

Byggansvarig

Johnny Wåhlin
Telefon: 018-355774
Mobil: 070-3300134
anita.johnny@outlook.com