Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

 

Bälinge Bygdegårdsförening

 

Bälinge bygdegårdsförening äger och förvaltar Bälinge bygdegård. Vi är en ideel förening som arbetar helt utan vinstsyfte. Föreningen tillhör Upplands distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund och har för närvarande  ca:360 medlemmar inklusive föreningar/företag.

 

Intäkterna kommer från medlemsavgifter och uthyrning till föreningar och privata. Vi får dessutom ett årligt bidrag från Uppsala kommun som baseras på antal uthyrda timmar till föreningar. Alla överskott går till driften samt upprustning och utveckling av verksamheten.

 

För att kunna behålla och utveckla bygdegården behöver vi ditt stöd. Bli därför medlem i Bygdegårdsföreningen.

 

Som medlem kan ni få rabatt då ni hyr bygdegården för fest mm. Villkor och priser hittar ni under UTHYRNING på vår hemsida.

 

Betala medlemsavgift för 2019 200kr/per hushåll eller 350kr för föreningar eller företag till Pg 32 51 74 -1. Ange namn,adress och telefonnummer. Vi vill också få er e-postadress. Skicka ett meddelande till kassör eller annan i styrelsen. Se länk Styrelsen på vår hemsida.

 

Hjälp oss att värva nya medlemmar och aktiva!

 

För mer information kontakta någon av oss i styrelsen.

Hans Johansson. Ordf.  070-6427836            hans.forkarby@telia.com

Bo Frändén. Sekr.            076-1273635            bo.frndn@telia.com

Gunilla Larsson.Kassör 070-2134807            ubvgla712@gmail.com