Till Riksförbundet
Gå till distrikt

9,0. Aktiviteter, Kom med förslag

Kom med förslag till nya aktiviteter

Vi är intresserade av vad du tycker att vi skall försöka att arrangera i framtiden i Älvsåkers Bygdegårdsförening.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Här kommer några funderingar, kan detta vara intressant?

¤ Pensionärsdans en vardag i veckan?

¤ Någon form av frågetävling där alla får vara med och tävla?

¤ Fler allsångs evenemang?

¤ Föreläsningar av intressanta personer?

¤ Filmvisning för barn eller vuxna?

¤ Finns det intresse att vi tillsammans tittar på fotboll eller trav eller liknande?

¤ Spelkvällar/dagar, Kortspel, Bridge Kanasta, Schack?

¤ Mattcurling under vinterhalvåret?

Vi tycker att dina synpunkter eller ideer är väldigt viktiga, så kommentera gärna dessa förslag eller kom med nya ideer!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Du kan mail:a, sms:a eller posta dina synpunkter till

alvsakersgarden@gmail.com

 

eller på tel.nr. 0708-830810

eller posta på adress nedan

Maynard Jakobsson

Kattekullevägen 12

434 99 Kungsbacka