Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Historia från Älvsåker

Historia från Älvsåker

Älvsåkersgården, Hjälmared 1:13, byggd 1923.

När denna byggnad var klar blev det Hjälmareds småskola mellan åren 1925 – 1954, sedan blev det Älvsåkersgården som senare byggdes om 1965, därefter ytterligare en ombyggnad 1995 till nuvarande utseende.

 

 

 

 

Älvsåkers Sockenförening Protokoll Nr. 1. Första Styrelsemöte 1947 04 17 Då Föreningen Bildades

 

Dessa stadgar i bilden nedan antogs vid bildandet.

 

Vi har hittat en affisch från invigningen av Älvsåkersgården 1958,  bestående av ett reportage från Norra Halland, samt en bild med 1/3 del av alla älvsåkersbor som var med enligt reportaget, även stadgarna (enligt bild ovan) var med på affisch. I tre bilder nedan, är bilderna förstorade så man kan läsa texter och kanske kan se personer på bilden.

 

Här kommer reportagets sida 1, längst upp till vänster.

 

Här kommer reportagets sida 2 längts upp till höger.

 

Här kommer bilden, som i tidningen är rastrerad och av den anledningen svår att få bra skärpa i bilden.

 

Första Konsum affären i Falks hus ca 1925.

     Konsum ombyggt 1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista dagen med Konsumgänget 1 juni 1995

Älvsåkers Förskola

Älvsåkers förskola ligger i kommundelen Älvsåker, ca 7 km från

Kungsbacka centrum mot Lindome. Förskolan består av 6 avdelningar.

Vi är granne med Älvsåkersskolan. Vi har gångavstånd till skogen.

Älvsåkers förskola tillhör pedagogiskt område Centrum.

Information om Älvsåkers församling

Älvsåker är en gammal jordbruksbygd under omvandling. Det attraktiva läget med närhet till Kungsbacka, pendeltåg till Göteborg och med naturen inpå knuten, gör att det är den del av Kungsbacka kommun som växer snabbast. Här har också byggts många nya bostäder, en ny skola, nytt bibliotek och idrottshall. Byn var ursprungligen 4 hela mantal. Tidigt delat på ett antal (12-15) mindre gårdar.

Socknen sträcker sig från stationen i väster genom Lillåns dalgång över en mil österut. Namnet Älvsåker stavades tidigare och ända in i vårt århundrade, Elfsåker. Ännu äldre namnformer är t ex Elzhager från mitten av 1400-talet och Ellsåker från slutet av 1600-talet. Namnet kan härledas till mansnamnet Elef eller Elof och slutledet till åker, med andra ord ”Elofs åker”. I gammalt språkbruk och i folkmun kallades socknen också Elsas socken.

Jordbruk och binäringarna möbelsnickeri och liesmide har en gång karakteriserat denna socken. Trots att Älvsåker inte gränsar till havet så har även sjöfarten bidragit till invånarnas utkomst i äldre tider. Förr fanns det kor på de allra flesta gårdar i Älvsåker. Idag finns bara ett fåtal gårdar med mjölkproduktion kvar, men i stället är antalet hästgårdar mycket stort. Kungsbacka sägs ju ha flest hästar i hela landet och det påstås också att Älvsäker är kommunens hästtätaste del.

 

Älvsåker?

Sockennamnet Älvsåker stavades tidigare, och ända in på

1900-talet, Elfsåker. Ännu äldre namnformer är t.ex Elzhagre

år 1461, Ellesagger år 1559, Eltsagger år 1631 och Ellsåker

från slutet av 1600-talet. Namnet kan härledas till mansnamnet

Elef eller Elof och slutledet till åker, med andra ord ”Elofs åker”.

I gammalt språkbruk och i folkmun kallades socknen också

Elsa socken.

Författare: Ingun Adolfsson

 

Älvsåkers hembygdsgille

Hembygdsförbund: Halland

Ett av tretton sockengillen som är knutet till Nordhallands Hembygdsförening.
Gillets kontaktpersoner för visning av gården och arkivet är:

Ingun Adolfsson, tel 0300-213 98, Anders Nilsson, tel 031-990206 eller Ingemar Andreasson, tel 0300-381 79.