Till Riksförbundet
Gå till distrikt

9,1. Arbetsdag, Älvsåkersgården

Arbetsdagar sker med jämna mellanrum.

Vi samlar på oss ett antal saker som bör åtgärdas och gör en arbetsdag med lämpliga mellanrum.

 

När vi slipade och lackade om golvet.SlipningLackningFika


Målning av alla lister och element