Vaktmästeri

En person ansvarar under en vecka för att det är släckt och låst i Vrångö-huset. Vaktmästarveckan börjar måndag och slutar söndag.

I korthet innebär vaktmästeriet att du ser till att dörrar är låsta, lampor släckta och att inget onormalt inträffat (t ex att det läcker vatten).
Gå igenom alla utrymmen, både bygdegård och skola/dagis.

Utvändiga dörrar som ska vara låsta:
Huvudingången, dörr i köket, dörr i matsalen, tre dörrar i gymnastiksalen, dörr i herrarnas omklädningsrum, dörr mot lekgården (i skoldelen) samt altandörr på dagisplanet.

Invändiga dörrar som ska vara låsta:
Dörr mellan bygdegård och skolhus, dörr till köket samt dörr i städförrådet (dörren leder upp till vinden).

Strömbrytare som kan vara svåra att hitta:
I matsalen: strömbrytare sitter på väggen i diskinlämningen – det lilla utrymme du först passerar när du går från matsalen till köket.

I hallen: strömbrytare finns till höger om rockhängare på det lilla utrymmet mellan hängare och toalett.

Entrén skola/dagis: strömbrytare finns på vardera sida om barnens klädhängare.

Om det pågår kalas i matsalen/idrottshallen: gör som ovan men utelämna kök, matsal och samlingssal. Ansvaret för dessa utrymmen faller då på den som hyrt lokalerna.

Nyckel får du av den som varit vaktmästare innan dig.

När du lämnar nyckeln vidare tillnästa veckas vaktmästare – lägg inte nyckeln i en brevlåda utan lämna personligen. Det är långt ifrån alla som kollar i sin brevlåda.

TACK FÖR HJÄLPEN!

4. Stefan Westerberg
5. Berit Sjöberg
6. Barbro Rugner
7. Lena Johansson
8. Eva Johansson
9. Tommi Hildén
10. Jan-Henning Pettersson
11. Frank Neinrynck
12. Anna Sjöberg
13. Kurt Karlsten
14. Carina Olsson
15. Johan Ternstrand
16. Conny Olsson
17. Lennart Werdell
18. Vivan Hernborg
19 Håkan Strandberg
20. Mattias Olsson
21. Kimmo Karhu
22. Phillippa Julin
23. Ian Ericsson
24. Annika Levin

25. 26. 27.
28. 29. 30.

32. Örjan Berntsson
33. Håkan Karlsten
34. Olof Sjödahl
35. Jan Kristensson
36. Ruben Sjöberg
37. Sussi Löfgren
38. Pelle Eliasson
39. Hans Nilsson
40. Gunnel Johansson
41. Susanne Strandberg
42. Elenore Ternstrand
43. Leif Sjöberg
44. Alfred Strandberg
45. Håkan Olsson
46. Magnus Sandersnäs
47. Annika Levin
48. Rikard Löfgren
49. Bodil Kristensson
50. Styrelsen
51. Styrelsen
52. Styrelsen