Promenadslingor på Vrångö

Det finns två olika promenadslingor på Vrångö södra och norra slingan.

Den södraslingan kommer man till nästan direkt när man kliver av båten från Saltholmen. Direkt efter bryggan tar man till vänster ut mot Nötholmen som också är en populär badstrand på sommaren. Efter stranden går vägen in i skogen och upp på berget med utsikt över Kungsö och Parternoster. Slingan är ca 2,5 km.

Den norra slingan kommer man till genom att bege sig till den norra delen av Vrångöhamn. Den första etappen av slingan heter Tärnstigen och är 2km lång. Här kan man se Vinga fyr i väster. Så småningom kommer du till en korsning där den högra går tillbaka till samhället och den vänstra fortsätter ca 3km till ut på Vrångös naturreservat vägenleder förbi några badvikar och avslutas vid Vrångös gamla kyrkogård.


Norra slingan


Tärnstigen


Södra slingan