Styrelsen

Detta är styrelsen för Vrångö-huset

 

För den ideella verksamheten i Vrångö-huset ansvarar en bygdegårdsförening.
Medlemmar i styrelsen är:

xx
xx
xx
xx

Om du har önskemål om bygdegården, förslag, idéer eller kritik, eller
kanske vill engagera dig – tveka inte att kontakta någon i styrelsen!
ALLA synpunkter är välkomna!