• Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Vrångö-huset är öns samlingspunkt, beläget mitt på ön. Huset rymmer kommunala och ideella verksamheter under ett och samma tak.
I ena delen finns förskola. Den andra delen av huset är en bygdegård och rymmer gymnastiksal, matsal, kök och bakstuga. Hit har både gamla och unga ärenden, för att baka Vrångö-bröd, spela badminton eller låna böcker. Vrångö-huset är resultatet av ett 5 år långt föreningsprojekt, som drevs bland en grupp kvinnor på ön.
Huset är också resultatet av drygt 400 möten och 15 000 ideella timmar.
Projektets mål var att skapa en neutral samlingsplats där alla generationer kan mötas.
Huset utnyttjas dagligen och är tillgängligt för alla på ön.