Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktsstämma 2018

Den årliga stämman hölls i Brattby-Gubböle bygdegård i slutet av april. Föreningsombuden representerade 15 föreningar från distriktet, som totalt har 81 bygdegårdar som medlemmar.

Stämman startade med en god lunch som serverades av ovannämnda bygdegård.

Innan ordinarie stämma inleddes redogjordes för en enkät från Bygdegårdarnas Riksförbund gällande framtidens bygdegård. Diskussioner ledde till några synpunkter som överlämnas till riksförbundet.

Magnus Danielsson, styrelsemedlem i Norrbottensdistriktet tillika styrelsemedlem i förbundsstyrelsen, höll i klubban under dagen och delgav en hel del information från Bygdegårdarnas Riksförbund. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar delgavs information från kulturrådet, bygg-och försäkringsrådet samt ungdomsrådet.

Till styrelsen omvaldes Kerstin Marquardt, Kathrina Kristoffersson, Staffan Widestedt och Lena Gunnarsson. Nyval av Viktoria Olsson och Grethel Broman. I styrelsen ingår också Jörgen Granberg, Stig-Erik Dahlberg och Lotta Rydén.

Omval av revisorerna Hans-Christer Olsson och Marie Johansson, likaså ersättare Marie Swahn och Torgny Rosendahl. Även valberedningen bestående av Annelie Grahn och Stefan Latvala omvaldes. Representant från Vuxenskolan är Matz Johansson.

Bygdegårdarnas Riksförbund silvernål delades ut till Aron Edlund, Aspeå bygdegårdsförening och Per-Johan Gustafsson Boksjöns bygdegårdsförening för deras mångåriga ideella arbete och engagemang i den lokala föreningen.

Sekreterare Lotta Rydén tackade Magnus Danielsson hans medverkan, och avslutningsvis avtackades Pär Berglund med blomma och present efter många år i distriktsstyrelsen.