Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Grannar mot brott

Dna märkning
Grannar mot brott

  Hej alla Norra och Södra Åby bybor!

Vi som ansvarar för Grannsamverkan i området vill introducera ett nytt kommunikationsverktyg för att effektivisera och förenkla det brottsförebyggande arbetet. Coyards, som den svenskutvecklade plattformen heter, är fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner som skräddarsydda för Grannsamverkan. Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Med Coyards kan du ta med dig Grannsamverkan var du än befinner dig. Det är lika enkelt att ta emot information som att rapportera om misstänkta händelser/iakttagelser och larma vid akuta situationer. Utöver vår gemensamma grupp kan du starta egna grupper där du själv väljer vilka du vill bjuda in.

Goyards är gratis att ladda ner och att använda och tjänsten fungerar på alla datorer med internet samt att det finns appar för Android och iOS för läsplattor och smarta telefoner.

Vi har startat en grupp Coyards som vi gärna vill att du går med i. Sök på ”Södra Åby Hembygdsförening”.

 

  Installationsanvisningar

1. För bärbara enheter, ladda ned appen Coyards på Google Play (Android) eller AppStore på (iOS). På PC, Mac och Windowstelefoner, öppna en webbläsare och gå till: app.coyards.se

2. Öppna Coyards och klicka på ”Ny användare” och fyll i alla uppgifter

3. Bekräfta din e-postadress i meddelandet som skickas till den angivna e-postadressen

4. När du är inloggad i Coyards, klicka på ”Grupper” i huvudmenyn

5. Klicka på ”sök grupp” och skriv in gruppnamnet ovan

6. Skriv ditt namn, eventuellt adress etc. så att administratören vet vem du är, klicka på knappen SKICKA

7. När administratören godkänt dig hittar du gruppen under ”Mina grupper”

 

  Välkommen till gruppen!

Utförliga anvisningar hittar du på www.coyards.se/samverkare
För mer information och hjälp: www.coyards.se

Tel. 08-409 400 20

E-post: support@coyards.se

 

  Varför Coyards?

En förutsättning för effektiv Grannsamverkan är att kommunikationen mellan grannar kan ske på ett enkelt och säkert sätt. Här finns en rad utmaningar kopplade till kommunikationsalternativ som används idag då de inte är optimerade för Grannsamverkan:

1. E-postadresser och telefonnummer byts ut utan att omgivningen uppdateras

2. Tidskrävande att hålla kontaktlistor med e-postadresser och telefonnummer uppdaterade.

3. Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge

4. Oftast är det bara en person i en bostad som har grannarnas kontaktuppgifter

5. Få personer läser sin e-post kvällar, nätter, helger och på semestern

6. Samverkan via sociala medier kan leda till att information hamnar i fel händer

7. Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar

 

  Vad kan man göra med Coyards?

1. Kommunicera i slutna grupper med en, flera eller alla gruppmedlemmar utan att använda e-postadresser eller telefonnummer

2. Enkelt och snabbt aktivera och organisera en grupp personer

3. Skicka och ta emot information om misstänkta händelser, brott, skadegörelser etc.

4. Följa kommunikationsflödet och passivt se hur ett problem löser sig

5. Snabbt påkalla hjälp vid akuta situationer – Brott pågår, Rädd, Sjuk och Brand

6. Skapa checklistor för att underlätta inför en resa, en händelse, planering etc.

7. Skapa och dela händelser med utvalda grupper; bortrest, avstängt vatten etc.

8. Inbyggt överfallslarm som vid aktivering larmar till en definierad grupp

9. Minimera administrationen om du är ansvarig för en grannsamverkansgrupp, samfällighet, bostadsrätt- eller hyresgästförening etc.

10. Information om brottsrelaterade händelser i valt intresseområde utanför den egna gruppen

11. Realtidsinformation om stulna och efterlysta objekt från larmtjänst AB

12. Polis, räddningstjänst och kommun kan skicka ut realtidsinformation vid VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten), efterlysningar, varningar, upplysningar etc.

13. Öka effekten av en larminstallation genom att informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte

Lycka till!

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se