Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kort historik om föreningen

 

2018 firade hembygdsföreningen 75-års jubileum. En av initiativtagarna var Tage Bertoldy på Bertelsta Gård, och en av de drivande i föreningen var Arne Norrman på Bremad, som också blev redaktör för ”Byatidningen” vars första nummer kom ut 1992.

En av föreningens viktigaste uppgifter blev att renovera byns gamla stubbamölla, byns äldsta kulturbyggnad byggd 1682, men på platsen hade det funnits en mölla redan på 1500-talet. Med stor entusiasm och med mycket ideellt arbete har man genom årens lopp lyckats bevara och hålla denna gamla kulturklenod i gott stånd.

Lite om byn. Man vågar påstå att Södra Åby by är en smått unik by, en av ett fåtal kvarlevande rundbyar i Skåne. Mitt i byn fanns (finns) ett fyrkantigt markområde som en gång var byns allmänning. Här bodde bl.a byns indelta soldater i sina torp och en blandad skara av olika hantverkare i sina gatehus. På den här allmänningen fanns också ”Vanningen”, byns och gårdarnas vattningsställe för kreaturen.

Runt allmänningen i en ring löper byns rundgata och i ytterkanten längs bygatan ligger byns gårdar, så har byn sett ut sedan medeltiden. Exakt hur gammal byn är vet man väl inte, men församlingsnamnet är noterat tillbaka till 1133, då skrevs byanamnet som Aby, som betyder ” gården eller byn vid ån”.
Södra Åby socken består av två byar, Södra och Norra Åby. Den största ån flyter genom Norra Åby, men det är oklart vilken av byarna som är äldst. I vart fall så blev Södra Åby kyrkbyn, den gamla kyrkan tros ha byggts på senare delen av 1100-talet. År 1869 byggdes en ny kyrka som är dagens kyrka. Från den gamla kyrkan har bevarats bl.a. tornklockorna, predikstolen och altaret, dopfunten är från 1100-talet.

Den gamla skolan ersattes 1931 av en ny, på den tiden modern skola som verkade fram till 2006.

År 1890 kom järnvägen till byn,det medförde en kraftig expansion av byns norra del, och här kom under de första decennierna på 1900-talet att byggas ett stort antal villor. Det var vid denna tid en högst livaktig by, här fanns bl.a. två välsorterade lanthandlare, två skräddare, två sömmerskor, två byggmästare, vagnmakare, smedja, sadelmakare, cykelmagare, trädgårdsmästare, bagare, bryggare, slaktare,målare, polis, fjärdingsman, bank, telefonstation, järnvägs-och poststation, samt inte minst byns och böndernas stora handelshus ”Lokalföreningen”

Järnvägen lades ner 1956. Jordbruket hade då helt omstrukturerats, traktorer och skördetröskor hade övertagit ardennerhästarnas roll. De som varit anställda på byns gårdar blev industriarbetare på bl.a. Trelleborgs Gummifabrik.

Omkring 1900 bodde det ca 750 personer i byn, i dag bor i Södra Åby 325 personer. Men hembygdsföreningen finns kvar och är under Ulla-Britt Olofssons ledning en högst livaktig förening som nyligen invigt ett eget byahus med mängder av aktiviteter för såväl unga som gamla. Och man kan i byn glädja sig åt att flera unga familjer bosatt sig i byn på senare tid.

Föreningens målsättning är enl. Ulla-Britt: Att i första hand äga, och förvalta och vårda den gamla möllan, ”Fryshuset” (en mindre samlingslokal vid Vanningen), ”Byahörnan”, som vi hade glädjen att kunna köpa med hjälp av Leader Söderslätt, Trelleborgs Kommun samt med ekonomisk hjälp från Bertelsta Gård. Vi skall dessutom genom uppteckning och annan dokumentation för framtiden bevara berättelser om personer och släkter som levt och verkat i vår gamla by.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se